Toàn bộ kiến thức về SOC – Trung tâm điều hành An ninh mạng


Hiện nay, vai trò của Trung tâm điều hành An ninh mạng SOC trong hoạt động phòng chống tấn công mạng ngày càng được đề cao. Vậy, SOC là gì? SOC thực hiện những nhiệm vụ nào trong chiến lược an ninh mạng tổng thể của doanh nghiệp? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết […]
The post Toàn bộ kiến thức về SOC – Trung tâm điều hành An ninh mạng appeared first on SecurityBox .