SecurityBox CENTER – Giải pháp quản trị nguy cơ an ninh cho hệ thống mạng lớn


Hiện nay, các tổ chức, doanh nghiệp lớn đang gặp khó khăn trong hoạt động quản trị nguy cơ an ninh mạng. Lý do là bởi hệ thống mạng của các tổ chức, doanh nghiệp này có tới hàng nghìn thiết bị và rất nhiều data center ở những vị trí địa lý khác nhau. […]
The post SecurityBox CENTER – Giải pháp quản trị nguy cơ an ninh cho hệ thống mạng lớn appeared first on SecurityBox .