Càng gần hạn cuối, thiết bị Windows 7 càng bị hacker truy lùng ráo riết

Windows 7 sẽ “về hưu” chỉ sau vài tháng nữa, khi Microsoft phát hành các bản cập nhật cuối cùng dành cho hệ điều hành này vào ngày 14/1/2020. Càng đến gần hạn đó, nguy cơ bảo mật càng trở nên rõ rệt hơn với một nền tảng cũ.

Top News