Đầu tư về bảo mật, chống tấn công mạng là con đường thiết yếu của các Doanh nghiệp Việt Nam


Theo thống kê cuối năm 2017, số liệu khách quan từ các công ty đánh giá về bảo mật lớn trên thế giới đều chỉ ra rằng Việt Nam là một trong những quốc gia có chỉ số an toàn an ninh thông tin ở mức kém, nhất là ở khối doanh nghiệp. Trong khi […]
The post Đầu tư về bảo mật, chống tấn công mạng là con đường thiết yếu của các Doanh nghiệp Việt Nam appeared first on SecurityBox .