Bạn đã có thư: Lỗ hổng Microsoft Outlook nghiêm trọng thực thi khi email được mở

Gần đây, các chuyên gia an ninh mạng đã phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong Microsoft Outlook có mã CVE-2024-30103 được đánh giá độ nghiêm trọng cao, cho phép kẻ tấn công thực thi mã từ xa RCE ảnh hưởng hầu hết máy khách Microsoft Outlook.
{
"lightbox_close": "Close",
"lightbox_next": "Next",
"lightbox_previous": "Previous",
"lightbox_error": "The requested content cannot be loaded. Please try again later.",
"lightbox_start_slideshow": "Start slideshow",
"lightbox_stop_slideshow": "Stop slideshow",
"lightbox_full_screen": "Full screen",
"lightbox_thumbnails": "Thumbnails",
"lightbox_download": "Download",
"lightbox_share": "Share",
"lightbox_zoom": "Zoom",
"lightbox_new_window": "New window",
"lightbox_toggle_sidebar": "Toggle sidebar"
}

​ Chi Tiết Lỗ Hổng​ Lỗ hổng này liên quan đến cách Outlook tự động mở maill. Khi mở email bị tấn công, mã độc sẽ tự động... https://whitehat.vn/threads/ban-da-...ghiem-trong-thuc-thi-khi-email-duoc-mo.17998/

Top News