VMware vá lỗi bảo mật nghiêm trọng trong các sản phẩm Workstation và Fusion

Nhiều lỗ hổng bảo mật đã được phát hiện trong các sản phẩm VMware Workstation và Fusion có thể bị khai thác để truy cập thông tin nhạy cảm, tấn công từ chối dịch vụ (DoS),...

Bốn lỗ hổng ảnh hưởng đến các phiên bản Workstation 17.x và Fusion phiên bản 13.x, với các bản sửa lỗi có sẵn trong phiên bản 17.5.2 và 13.5.2, Dưới đây là một mô tả ngắn gọn về các lỗ hổng: CVE-2024-22267 (điểm CVSS...
https://whitehat.vn/threads/vmware-...ong-cac-san-pham-workstation-va-fusion.17952/