Thực hư về lỗ hổng zero-day trong Telegram cho phép khởi chạy tập lệnh Python

Telegram đã nhanh chóng giải quyết lỗ hổng zero-day nghiêm trọng được phát hiện trong hệ điều hành Windows có thể cho phép tự động khởi chạy các tập lệnh Python.
{
"lightbox_close": "Close",
"lightbox_next": "Next",
"lightbox_previous": "Previous",
"lightbox_error": "The requested content cannot be loaded. Please try again later.",
"lightbox_start_slideshow": "Start slideshow",
"lightbox_stop_slideshow": "Stop slideshow",
"lightbox_full_screen": "Full screen",
"lightbox_thumbnails": "Thumbnails",
"lightbox_download": "Download",
"lightbox_share": "Share",
"lightbox_zoom": "Zoom",
"lightbox_new_window": "New window",
"lightbox_toggle_sidebar": "Toggle sidebar"
}


Ban đầu xuất hiện các thông tin liên quan đến lỗ hổng thực thi mã từ xa (RCE) trong Telegram dành cho Windows. Mặc dù một số bài đăng cho rằng đó là lỗ hổng zero-click, nhưng điều tra sâu hơn cho thấy người dùng cần tương tác với phần mềm độc hại để... https://whitehat.vn/threads/thuc-hu...ram-cho-phep-khoi-chay-tap-lenh-python.17927/

Top News