Cảnh báo: Lỗ hổng zero-day 10 điểm trong hệ điều hành tường lửa PAN-OS

Công ty an ninh mạng Palo Alto Networks chuyên cung cấp giải pháp tường lửa vừa công bố một lỗ hổng zero-day nghiêm trọng với mã định danh CVE-2024-3400, điểm CVSS tối đa 10/10. Nếu bị khai thác, kẻ tấn công có thể thực thi mã tùy ý với quyền root mà không cần xác thực.
{
"lightbox_close": "Close",
"lightbox_next": "Next",
"lightbox_previous": "Previous",
"lightbox_error": "The requested content cannot be loaded. Please try again later.",
"lightbox_start_slideshow": "Start slideshow",
"lightbox_stop_slideshow": "Stop slideshow",
"lightbox_full_screen": "Full screen",
"lightbox_thumbnails": "Thumbnails",
"lightbox_download": "Download",
"lightbox_share": "Share",
"lightbox_zoom": "Zoom",
"lightbox_new_window": "New window",
"lightbox_toggle_sidebar": "Toggle sidebar"
}

​ Lỗ hổng ảnh hưởng đến các phiên bản PAN-OS sau: PAN-OS 10.2.9-h1
PAN-OS 11.0.4-h1
PAN-OS 11.1.2-h3
Ngoài ra, lỗ hổng... https://whitehat.vn/threads/canh-ba...em-trong-he-dieu-hanh-tuong-lua-pan-os.17923/

Top News