Máy ảnh DSLR cũng có thể bị mã độc tống tiền tấn công

Trong vài năm gần đây, các mã độc tống tiền đã trở nên phổ biến trên hệ thống máy tính, những mã độc này đã mã hóa dữ liệu trên máy tính cá nhân, bệnh viện, chính phủ... Giờ đây, các chuyên gia an ninh đã phát hiện ra một thiết bị khác cũng có thể bị tấn công, đó chính là máy ảnh DSLR.

Top News