Phát hành bộ key giải mã chính cho GandCrab Ransomware


Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã chính thức phát hành các key giải mã đối với mã độc tống tiền Gandcrab Ransomware phiên bản 4, 5, 5.0.4, 5.1 và 5.2. Như vậy thông qua việc sử dụng các key này, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cũng có thể tạo và […]
The post Phát hành bộ key giải mã chính cho GandCrab Ransomware appeared first on SecurityBox .

Top News