Phương thức xác thực OTP mới được nhiều ngân hàng áp dụng từ tháng 7 bảo mật hơn SMS OTP thế nào?


ICTnews - Theo chuyên gia bảo mật, với phương thức xác thực Soft OTP vừa được hàng loạt ngân hàng triển khai áp dụng, OTP (mã khóa bí mật dùng một lần để xác thực giao dịch online) được tạo ngay trên ứng dụng điện thoại nên đảm bảo an toàn, ít rủi ro hơn so với qua SMS truyền thống. ]]>

Top News