Giải pháp phòng chống mã độc của Bkav, Viettel được công nhận đáp ứng yêu cầu kỹ thuật


ICTnews - Giải pháp tổng thể phòng chống virus cho các cơ quan, doanh nghiệp Bkav Endpoint AI và Giải pháp phát hiện, chống tấn công có chủ đích lớp Endpoint của Viettel là 2 sản phẩm đã được Bộ TT&TT công bố đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ. ]]>

Top News