Chiến dịch botnet GoldBrute nhằm vào 1,5 triệu máy chủ RDP trên toàn thế giới


Mới đây, Các nhà nghiên cứu bảo mật mới phát hiện ra một chiến dịch Botnet tinh vi đang diễn ra, sử dụng phương pháp brute-force nhắm vào hơn 1,5 triệu máy chủ Windows RDP có thể truy cập công khai trên Internet. Chiến dịch tấn công này có tên là GoldBrute, sơ đồ botnet […]
The post Chiến dịch botnet GoldBrute nhằm vào 1,5 triệu máy chủ RDP trên toàn thế giới appeared first on SecurityBox .

Top News