Lấy danh nghĩa Bộ KHCN và Bộ TT&TT để lừa đảo trúng thưởng trên Facebook


ICTnews - Gần đây nhiều người được tin nhắn lừa đảo trúng thưởng dẫn dụ vào trangchufb557.com, trong đó cắt ghép giấy chứng nhận của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học & Công nghệ) và Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam, và lấy cả danh nghĩa của Bộ Thông tin & Truyền thông. ]]>

Top News