Chuyển các lỗ hổng được quét từ Burp Suite sang Splunk events


Giới thiệu:Splunk là một nền tảng mạnh mẽ, đầy đủ tính năng để thu thập, tìm kiếm, theo dõi và phân tích dữ liệu. Nó được sử dụng rộng rãi bởi các Trung tâm điều hành an ninh (SOC) để giám sát sự kiện an ninh nâng cao, phân tích mối đe dọa, ứng phó […]
The post Chuyển các lỗ hổng được quét từ Burp Suite sang Splunk events appeared first on SecurityBox .