Tin tặc đang khai thác Plugin Social Warfare được sử dụng rộng rãi cho WordPress


Mới đây, các chuyên gia về bảo mật đã phát hiện ra việc tin tặc đang lợi dụng khai thác một cặp lỗ hổng bảo mật quan trọng trong những plugin chia sẻ phương tiện truyền thông xã hội phổ biến để kiểm soát các trang web WordPress vẫn đang chạy phiên bản plugin Social […]
The post Tin tặc đang khai thác Plugin Social Warfare được sử dụng rộng rãi cho WordPress appeared first on SecurityBox .