CẢNH BÁO: Yuzo Related Posts lỗ hổng Zero-day được khai thác tràn lan.


Plugin có tên “Yuzo Related Posts”, được cài đặt trên hơn 60,000 website, đã bị xóa bỏ khỏi thư viện plugin của WordPress.org trong ngày 30 tháng 3 năm 2019 sau khi chứa lỗ hổng không có bản vá và được tiết lộ bởi một nhà nghiên cứu về bảo mật. Lỗ hổng này cho […]
The post CẢNH BÁO: Yuzo Related Posts lỗ hổng Zero-day được khai thác tràn lan. appeared first on SecurityBox .