3 giai đoạn của một cuộc tấn công mạng & cách thức đối phó phù hợp


Mỗi cuộc tấn công của tin tặc đều được chia thành 3 giai đoạn: trước, trong và sau cuộc tấn công mạng. Hãy cùng tìm hiểu hành vi của tin tặc trong mỗi giai đoạn và cách thức để đối phó với chúng qua bài viết dưới đây.  1. Trước cuộc tấn công mạng Đây […]
The post 3 giai đoạn của một cuộc tấn công mạng & cách thức đối phó phù hợp appeared first on SecurityBox .