Tổng kết webinar 28/10: Các kỹ thuật tấn công mạng và giải pháp phòng chống


Ngày 28/10 vừa qua; SecurityBox đã tổ chức thành công buổi webinar với chủ đề “Các kỹ thuật tấn công mạng và giải pháp phòng chống”. Buổi webinar được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về cách thức tin tặc tấn công, từ đó, hỗ trợ các doanh nghiệp đưa […]
The post Tổng kết webinar 28/10: Các kỹ thuật tấn công mạng và giải pháp phòng chống appeared first on SecurityBox .