Máy tính đã có thể đoán 100 tỉ mật khẩu mỗi giây, bạn nghĩ mật khẩu của mình có đủ an toàn?

Mật khẩu đã được sử dụng hàng nghìn năm qua để nhận dạng bản thân với người khác và trong thế giới ngày nay là với máy tính. Đó là một khái niệm đơn giản, một phần thông tin được chia sẻ, được giữ bí mật bởi các cá nhân với nhau và nó được sử dụng để “chứng minh” danh tính.