Doanh nghiệp Việt đang đối phó với tấn công mạng như thế nào?


1. Thực trạng an ninh mạng Việt Nam tháng 7/2020 Tháng 7/2020 vừa qua, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận 521 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Trong đó, có 232 vụ tấn công phishing, 168 vụ tấn công deface và 121 vụ tấn công […]
The post Doanh nghiệp Việt đang đối phó với tấn công mạng như thế nào? appeared first on SecurityBox .

Top News