Microsoft giải thích việc loại bỏ tùy chọn vô hiệu hóa Windows Defender trên Windows 10

Gần đây, nhiều người phát hiện, Microsoft đã âm thầm “gỡ bỏ” một phương pháp vô hiệu hóa trình antivirus Windows Defender thông qua Windows Registry. Và dẫu ban đầu Microsoft vẫn kín tiếng về sự thay đổi này, thế nhưng, giờ đây, công ty đã cung cấp thêm cho chúng ta nhiều thông tin về toàn bộ điều này.