Mã độc tấn công doanh nghiệp – Dấu hiệu nhận biết và cách xử lý


Tỷ lệ xảy ra các cuộc tấn công mạng bằng mã độc tại Việt Nam là 8,77 %, thuộc TOP 3 khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Cụ thể, cứ 10.000 máy tính tại Việt Nam thì có 877 máy tính nhiễm mã độc. 1. Mã độc là gì? Mã độc (malware) là […]
The post Mã độc tấn công doanh nghiệp – Dấu hiệu nhận biết và cách xử lý appeared first on SecurityBox .