Tại sao doanh nghiệp cần pentest? Thời điểm và tần suất pentest phù hợp


Pentest còn được gọi là kiểm thử xâm nhập, là việc giả lập những cuộc tấn công mạng vào hệ thống nhằm phát hiện những lỗ hổng an ninh mà tin tặc có thể lợi dụng, từ đó đưa ra đề xuất khắc phục nhằm đảm bảo hệ thống luôn được an toàn.  Pentest đóng […]
The post Tại sao doanh nghiệp cần pentest? Thời điểm và tần suất pentest phù hợp appeared first on SecurityBox .

Top News