TẤN CÔNG MẠNG CÓ THỂ KHIẾN DOANH NGHIỆP THIỆT HẠI LÊN ĐẾN 10 TRIỆU USD


Các cuộc tấn công mạng khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam tổn thất đến hơn 10 triệu USD, cao hơn 5% mức trung bình của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. 1. Doanh nghiệp Việt Nam chịu thiệt hại nặng nề do bị tấn công mạng Theo Nghiên cứu so sánh khả năng […]
The post TẤN CÔNG MẠNG CÓ THỂ KHIẾN DOANH NGHIỆP THIỆT HẠI LÊN ĐẾN 10 TRIỆU USD appeared first on SecurityBox .

Top News