Ứng dụng cho vay nặng lãi online của Trung Quốc đang tràn vào Việt Nam


ICTnews - Chủ tịch Nexttech Nguyễn Hòa Bình cho biết, hiện nay có khoảng 60 – 70 doanh nghiệp của Trung Quốc vào thị trường Việt Nam lập doanh nghiệp và thuê người Việt đứng tên để cho vay tiền online với lãi suất "cắt cổ". ]]>

Top News