Startup bảo mật gia nhập liên minh doanh nghiệp Việt cung cấp giải pháp họp online


ICTnews - Công ty cổ phần an toàn thông tin CyRadar vừa gia nhập CoMeet, liên minh doanh nghiệp Việt cung cấp giải pháp họp online trên nền tảng Jitsi. Với sự tham gia của CyRadar, người dùng các giải pháp của CoMeet sẽ được đảm bảo an toàn tốt hơn. ]]>

Top News