Thế giới đương đầu dịch Covid-19 ngay cả trên không gian mạng


ICTnews - Đầu năm 2020 đến nay, đội ngũ chuyên gia từ Trung tâm An toàn thông tin HPT (HPT Cyber Security Center) đã ghi nhận hơn 48.000 mẫu nhận diện cùng gần 200 báo cáo liên quan các cuộc tấn công mà tin tặc lợi dụng đại dịch Covid-19 nhằm vào các tổ chức trên khắp thế giới và cả Việt Nam.
]]>

Top News