SecurityBox "hiến kế" phát hiện sớm lỗ hổng bảo mật trong cơ quan nhà nước


ICTnews - Trước thực tế hệ thống thông tin tại nhiều đơn vị vẫn tồn tại các lỗ hổng bảo mật, tiềm ẩn nguy cơ mất dữ liệu, nhiễm phần mềm độc hại, giải pháp trung tâm điều hành an ninh mạng SOC của SecurityBox sẽ hỗ trợ phát hiện sớm mối nguy hiểm. ]]>

Top News