Nghi lộ thông tin 41 triệu tài khoản Facebook Việt Nam: Người dùng chưa cần đổi mật khẩu


ICTnews - Nhận định các thông tin được cho là của 41 triệu người dùng Facebook Việt Nam mới bị chia sẻ trên diễn đàn R***forums chỉ là các dữ liệu công khai do các đơn vị làm quảng cáo thu thập, các chuyên gia bảo mật cho rằng người dùng Facebook chưa cần đổi mật khẩu lúc này. ]]>