Xuất hiện phần mềm độc hại trên Android có thể xóa bỏ cả các ứng dụng hệ thống

Một trojan Android được phát hiện lần đầu vào năm 2015 đã quay trở lại sau 5 năm vắng bóng. Với lần quay trở lại này, nó được cập nhật khả năng hoạt động, bao gồm một cơ chế gỡ bỏ các ứng dụng được cài đặt sẵn để nhường chỗ cho những mục đích độc hại của riêng nó.

Top News