Hãy bảo vệ website như bảo vệ uy tín của công ty bạn


ICTnews - Website giờ còn như trụ sở số của doanh nghiệp nhưng việc tự bảo vệ website trước các nguy cơ tấn công đang ngày càng nhiều lại là một thách thức đầy khó khăn. Giải pháp Cloudrity của Viettel Cyber Security mới được ra mắt trên nền tảng điện toán đám mây sẽ giúp website này đứng vững trước các cuộc tấn công DDoS quy mô lớn. ]]>

Top News