Sẽ công bố Chỉ số an toàn thông tin mạng Việt Nam 2019 vào đầu năm tới


ICTnews - Thay vì được công bố tại sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2019, kết quả khảo sát thực trạng an toàn thông tin trên phạm vi toàn quốc và tính Chỉ số an toàn thông tin mạng Việt Nam năm 2019 sẽ được công bố vào đầu năm 2020. ]]>

Top News