18 C
Hanoi
Sunday, December 16, 2018

MẠNG BOTNET (P2) – Thiết lập một mạng botnet

Giai đoạn cấu hình là cung cấp server IRC và kênh thông tin. Sau khi cài đặt lên một máy tính đã được kiểm...

MẠNG BOTNET (P1)

Một trong những phương thức tấn công DDoS hiệu quả và phổ biến nhất hiện nay là hoạt động dựa trên hàng trăm máy...

DUYỆT WEB AN TOÀN VỚI SSL

1. Giới thiệu SSL Bất cứ khi nào chúng ta kết nối 1 site qua https  ví dụ vào facebook hoặc vào trang mail của...

Những lỗ hổng trong cài đặt giao thức Open Authorization (P2)

Lỗi chuyển hướng không an toàn Trong mô hình xử lý ở trên, các URI chuyển hướng ở bước 1 thường không được máy chủ...

Những lỗ hổng trong cài đặt giao thức Open Authorization (P1)

Open Authorization (viết tắt là Oauth) là một chuẩn giao thức dùng trong xác thực và ủy quyền. Giao thức này cho phép người...

5 sai lầm trong việc bảo mật website

Trong tuần qua, hàng loạt website và các hệ thống máy chủ bị tấn công, thâm nhập và đánh cắp dữ liệu đã dấy...

Dự Đoán bảo mật của công ty Websense 2013

Sau khi phân tích cẩn thận về các mối đe dọa an ninh thông tin và xu hướng công nghệ bảo mật. Các chuyên...