VTC SECURITY TEAM


Phòng An Ninh Dịch Vụ – VTC Intecom được thành lập từ những năm 2011.

Hơn 6 năm thành lập, trải qua bao biến cố thăng trầm, đến nay Phòng ANDV vẫn luôn đồng hành với các dịch vụ, hòa cùng dòng chảy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Với tinh thần trẻ trung, nhiệt huyết, anh em luôn cố gắng trong công việc, góp phần mang lại sự ổn định, an toàn cao nhất cho hệ thống dịch vụ trước các nguy cơ xâm nhập, tấn công từ bên ngoài.

Hiện nay, hoạt động của phòng gồm 4 mảng chỉnh:

  • An ninh hệ thống
  • An ninh ứng dụng Website
  • An ninh ứng dụng Mobile
  • Reverse engineering

Với VTC family, các bạn xây nhà, chúng tôi bảo vệ!
VTC Security Team – 2017